Soğutma Kulesi Şartlandırma Sistemleri

name of abortion pill in u

purchase abortion pill online

viagra cena dr max

viagra prodej praha igliving.com

viagra prodej brno

viagra prodej
 
Soğutma kuleleri için hazırlanan dozlama sistemleri genel olarak asit, hipoklorit, bromin, inhibitör, dispersant ve sisteme özel diğer kimyasalların enjeksiyonunu kapsamaktadır.
 
Bu sistemlerde sisteme pH, iletkenlik, ORP, serbest klor, bulanıklık, çözünmüş oksijen ve korozyon ölçüm cihazları entegre edilmekte ve ölçülen değerler on-line olarak kayıt altına alınabilmektedir. Bu şekilde kaydedilen değerler işletmenin maliyet, stok takibi gibi analizlerinde kullanılabilmektedir. İşletme kimyasal stoklama değerlerini, kayıt altına aldığı sarfiyatlardan yola çıkarak belirleyebilmekte ve bu şekilde stok maliyetini minimize edebilmektedir. Aynı şekilde, ölçülen değerlere göre kimyasal dozaj ve blöfün otomatik olarak yapılması ile gerek kimyasal gerekse de su kullanımında ekonomi sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra sisteme korozyon rak ve numune alma üniteleri de eklemek mkündür.

Sistemler saha şartlarına göre kabin içerisinde, duvara monte edilecek şekilde veya ayaklı skid sistem olarak tasarlanabilir. İşletmenin talebi çerçevesinde binası dahil anahtar teslim üniteler de kurulmaktadır. Sistemler PLC/SCADA ile desteklenerek uzaktan izleme ve kontrol mümkün hale getirilmektedir.

Sistemler prosese özel tasarlanmakta ve teslimat öncesinde performans testlerinden geçirilmektedir. Tasarım ve planlama, işçi sağlığı ve iş güvenliği kriterleri, bakım kolaylığı ve düşük işletme maliyetleri göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir.

Kurulan sistemler firmamız yetkili teknik personeli tarafından devreye alınmakta ve yıllık bakım anlaşmaları ile desteklenerek ekonomik ömürleri azami seviyeye çıkarılmaktadır.