• sisdoz@sisdoz.com.tr
  • EN

Haberler

IFAT Eurasia Fuarı 2023

IFAT Eurasia Fuarı 2023

IFAT Eurasia, Uluslararası Çevre Teknolojileri ihtisas fuarı olarak bilinir. Bu fuar, Su ve Atık Su Teknolojileri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atıktan Enerji Eldesi, Kentsel Temizlik İhtiyaçları, Çevre Kirliliği Önleme Teknolojileri, İş Güvenliği gibi konularda faaliyet gösteren sektör profesyonellerini, hizmet veren firmaları ve ilgilenen herkesi bir araya getirme amacını taşır.
Detay
Klorlama Sistemleri Montajlarımız Devam Ediyor

Klorlama Sistemleri Montajlarımız Devam Ediyor

Gaz Klor sistemleri konusunda son yıllardaki Türkiye pazarının ihtiyacı olan orta ve büyük ölçekli tüm DSİ, İller Bankası ve belediye ölçekli tesislerinin büyük çoğunluğunda imzası olan Sisdoz, yeni bir anahtar teslimi klorlama tesisi projesini daha sonuçlandırdı.
Detay
Bellin Lobe Pompalar Göreve Hazır

Bellin Lobe Pompalar Göreve Hazır

İç Anadolu bölgesinde yer alan ve yeni kurulmakta olan bir tesis için alınan sipariş kapsamında 20 adet AISI 316 gövdeli ve EPDM 4 kanatlı& burgulu dizaynlı darbesiz akış sağlayan lobe pompalar sevke hazır hale getirildi.
Detay
Çimento Fabrikaları İçin Artık Yağ Pompa Çözümleri

Çimento Fabrikaları İçin Artık Yağ Pompa Çözümleri

Akdeniz bölgemizde faaliyet gösteren çimento üretim tesisi için atık yağların tesis dışından gelmesiyle başlayan ve değirmende yağ yakımı ile bitmesine kadar olan sürecin tamamı için bir çok çeşit pompa kullanarak komple bir atık yağ proses çözümü gerçekleştirdik.
Detay
Pulsafeeder Eclipse Manyetik Kaplinli Dişli Pompa Dozaj Sistemi

Pulsafeeder Eclipse Manyetik Kaplinli Dişli Pompa Dozaj Sistemi

İhtiyaca yönelik özel dozaj sistem tasarımları gerçekleştiren Sisdoz, Marmara bölgemizde faaliyet gösteren, yapı kimyasal üretim tesisinin belirlemiş olduğu çalışma şartlarına göre portföyünde bulunan farklı teknoloji ve malzeme yapılarına sahip dozaj pompası ve ekipmanları kullanarak tasarımlar gerçekleştirmiştir.
Detay
Finish Thompson Manyetik Pompalar Yola Çıktı

Finish Thompson Manyetik Pompalar Yola Çıktı

Makine imalat sektöründe önemli bir yere sahip olan müşterimiz, kimyasal transfer pompaları uygulamalarında konusunun öncüsü olan ve Türkiye temsilcisi olduğumuz Finish Thompson manyetik pompaları tercih etti.
Detay
Yeni İçmesuyu Arıtma Tesisinde Prodoz Dozaj Pompaları

Yeni İçmesuyu Arıtma Tesisinde Prodoz Dozaj Pompaları

Türkiye temsilcisi olduğumuz Prodoz dozaj pompaları konusunda hem tekil taleplere yönelik doğru malzeme seçimlerimiz ve farklı malzeme yapısında çeşitli model Prodoz dozaj pompası teminlerimiz, hem de kimyasal dozaj sistemleri tasarımlarımız son hız devam ediyor.
Detay
Proair Roots Blower ve Gummi Jager Difüzör

Proair Roots Blower ve Gummi Jager Difüzör

Ege Bölgesinde yeni tesis edilen bir atıksu arıtma tesisinde monte edilen yaklaşık 10.000 adet GummiJaeger 9” HD 270 disk difüzör ve toplam 8...
Detay
Eski Dozaj Pompalarınızı Değiştiriyoruz

Eski Dozaj Pompalarınızı Değiştiriyoruz

Eskimiş, sorunlu, problemli, verimsiz dozaj pompalarınızın artık değişim zamanı gelmedi mi ? Neden hala bu pompalar ile uğraşıyorsunuz ?
Detay
Gaz Klor Sistemi Kabini

Gaz Klor Sistemi Kabini

Dezenfeksiyon sistemleri konusunda Türkiye’nin öncülerinden olan Sisdoz A.Ş., İZSU ‘dan gelen talepler ile uzak noktalarda, bina olmayan yerleşim...
Detay