• sisdoz@sisdoz.com.tr
  • EN

Blog

Manyetik Pompa

Manyetik Pompa

Pompalar, sıvıların bir yerden başka bir yere aktarılması, sirkülasyonu veya filtrasyonu için kullanılan makinalardır. Sıvıların kullanıldığı hemen her türlü uygulamada karşımıza çıkan pompalar, kullanılan sıvının türüne göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. Pompalanması gereken sıvı eğer tehlikeli bir kimyasal ise veya pompanın tamamen sıvı içerisinde çalışması gereken bir proses söz konusuysa manyetik pompa kullanımı gerekli hale gelmektedir. Şimdi manyetik pompa çeşitlerinin diğer pompalardan farklarına, çalışma prensibine ve kullanım alanlarına daha yakından bakalım.
Detay
Lobe Pompa Çalışma Prensibi

Lobe Pompa Çalışma Prensibi

Lobe pompa , uygun sıvılar ile doğru sıcaklık aralıklarında ve doğru belirlenmiş proses koşullarında kullanıldığında oldukça başarılı sonuçlar verebilmektedir.
Detay
Lobe Pompa Kullanım Alanları

Lobe Pompa Kullanım Alanları

Pompalar, sanayinin hemen her alanında, sıvı veya sıvı türü akışkanların transferi için kullanılan en temel makinelerden biridir. Akışkanın türü, özellikleri, debisi, viskositesi, hız ve basınç gibi değerlerine bağlı olarak çok farklı pompa modelleri mevcuttur.
Detay
Diyaframlı Pompa Nasıl Çalışır?

Diyaframlı Pompa Nasıl Çalışır?

Pompalar, endüstrinin her alanında kullanılan makinalardır. Temelde bir sıvının hareketini sağlamaya yarayan pompalar, kullandığı enerji kaynağı, çalışma prensibi, imal edildiği malzeme vb gibi parametrelere göre sınıflandırılmaktadır.
Detay
Havalı Pompa

Havalı Pompa

Pompalar, sanayinin her alanında kullanılan ve sıvıları bir yerden başka bir yere iletmeyi sağlayan makinalardır. Ayrıca, bir svıyı kapalı bir sistemde sirküle ederken veya filtrasyon yaparken de yine pompalar kullanılmaktadır.
Detay
Transfer Pompası Çeşitleri

Transfer Pompası Çeşitleri

Yüksek performansı ve işlevselliği ile dikkat çeken transfer pompaları, temel olarak herhangi bir sıvı veya türevi akışkanların belli bir noktadan başka bir noktaya taşınması için tercih edilen ekipmanları ifade eder.
Detay
Diyaframlı Pompa Nedir?

Diyaframlı Pompa Nedir?

Endüstriyel alanda sıklıkla tercih edilen pompalar; akışkanların transfer süreçleri dışında, filtrelemede ya da kapalı devre sirkülasyonun sağlanmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu tip pompaların petrol, makine, ilaç ya da kimya başta olmak üzere pek çok sektörde karşılık bulduğunu görüyoruz.
Detay
Diyaframlı Pompa Kullanım Alanları

Diyaframlı Pompa Kullanım Alanları

Günümüzde temel olarak havayla işlev gören diyaframlı pompa türleri, endüstrinin çok farklı alanlarında karşılık bulur. Basınçlı hava tahrikli ve elektrik tahrikli olmak üzere iki tip diyaframlı pompa söz konusudur.
Detay
Hortum Pompa Nedir?

Hortum Pompa Nedir?

Sektörde hortum pompa olarak bilinmelerine rağmen kimi zaman peristaltik pompa şeklinde de anılabilen bu tür pompalar, oldukça işlevsel bir şekilde kullanılır. Bu ilginç adını bağırsakların sindirilen gıdaları devinime sokmak adına dalgalar biçiminde yapmış olduğu adale kasılmaları manasına gelen “peristalsis” kavramından almıştır. Buradan hareketle de aslında hortum pompaların çalışma prensiplerini anlamak mümkün olabilmektedir.
Detay
Transfer Pompaları Kullanım Alanları

Transfer Pompaları Kullanım Alanları

Her türlü akışkanın bir yerden bir yere taşınma, filtre ve sirküle edilme yöntemi pompalar yardımı ile yapılmaktadır. Pompalar hemen hemen endüstride her alanda kullanılmaktadır.
Detay
Lobe Pompa Nedir?

Lobe Pompa Nedir?

Sıvı, viskoz ya da içeriğinde partikül içeren akışkanların transferi için kullanılan ve endüstrinin birçok alanında ihtiyaç duyulan pompalar kendi içerisinde pek çok farklı modele ayrılmaktadır.
Detay
Peristaltik Pompa Nedir?

Peristaltik Pompa Nedir?

Peristaltik pompa diğer bir deyiş ile hortum pompa, dozaj pompası ya da transfer pompası olarak da adlandırılır.
Detay
Havalı Diyaframlı Pompa Çeşitleri

Havalı Diyaframlı Pompa Çeşitleri

Kimyadan petrole gıdadan ilaç sektörüne kadar pek çok alanda etkin şekilde kullanılan pompalar, ana ekipmanlardan biri olarak kabul görür. Genel anlamda kapalı devredeki akışkan sirkülasyonları sağlanmasında ya da transferlerinde pompalar devreye sokulmaktadır. Bu özel materyaller malzeme yapısına, pompalamakla yükümlü olduğu akışkana ve kapasiteye göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
Detay
GRACO Husky Havalı Diyaframlı Pompalar

GRACO Husky Havalı Diyaframlı Pompalar

Havalı (diyaframlı) pompaların (AODP – Air Operated Diaphragm Pumps) günümüzdeki kullanım alanları oldukça yaygındır. Saf asit, seramik çamuru, kimyasal madde çözeltileri, arıtma işlemleri, alkol, yağ, yakıt, ilaç hammaddesi gibi birçok alanda havalı diyafram pompalarından yararlanılıyor.
Detay